bezwzględna większość


bezwzględna większość
bezwzględna większość {{/stl_13}}{{stl_7}}'w głosowaniu: więcej niż połowa głosów; absolutna większość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dla podjęcia uchwały potrzebna jest bezwzględna większość głosów' {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • większość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc większośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} więcej niż połowa ogólnej liczby rzeczy, zjawisk, osób w danej grupie; także: większa pod względem rozmiarów część czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ogromna, nieznaczna,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • większość — ż V, DCMs. większośćści, blm «większa liczebnie część danej zbiorowości, danej grupy rzeczy, zjawisk lub osób; rzadziej: większa rozmiarami część czegoś (w porównaniu z pozostałą częścią)» Nieznaczna, ogromna, znaczna, znakomita większość.… …   Słownik języka polskiego

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego